Sections Comentarium:  SitesBlog
BLOGS
The best of the blogs in one place
Search posts in the blogs:
 
 
Home /
Buod ng maikling kwentong "Ang Kalupi" ni Benjamin Pascual
ng , ang , sa , ay , kanyang
Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barung-barong upang mamalengke. Nang dumating siya sa panggitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok ay siyang pagl....Read more
Data from this post
Posted on on Sunday, September 23, 2012
Approval: Post not yet rated!
Your vote:
Views from on Sunday, September 23, 2012: 18144  
Views of the last 30 days: 30  
Views Yesterday: 0  
Location of this post
novelist land of imagination (more info)
sa lahat ng addict sa pagsusulat at pagbabasa n...
lhadyswonderland.blogspot.com
 

submit URL | Register | Login